هاست دانلود ایران

هاست دانلود ایران - پلن PIDL-I


3.5 گیگ فضا

ترافیک 35 گیگ

امکانات نامحدود


هاست دانلود ایران - پلن PIDL-II


7 گیگ فضا

ترافیک 50 گیگ

امکانات نامحدود


هاست دانلود ایران - پلن PIDL-III


15 گیگ فضا

ترافیک 100 گیگ

امکانات نامحدود


هاست دانلود ایران - پلن PIDL-IV


30 گیگ فضا

ترافیک 150 گیگ

امکانات نامحدود


هاست دانلود ایران - پلن PIDL-V


50 گیگ فضا

ترافیک 200 گیگ

امکانات نامحدود


هاست دانلود ایران - پلن PIDL-VI


75 گیگ فضا

ترافیک 250 گیگ

امکانات نامحدود


هاست دانلود ایران - پلن PIDL-VII


100 گیگ فضا

ترافیک 300 گیگ

امکانات نامحدود


هاست دانلود ایران - پلن PIDL-VIII


200 گیگ فضا

ترافیک 500 گیگ

امکانات نامحدود


هاست دانلود ایران - پلن PIDL-IX


500 گیگ فضا

ترافیک 1 ترابایت

امکانات نامحدود


کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت ویرا پرداز رایان پویا ( پرداز IT ) محفوظ می باشد