با توجه به افزایش بیش از حد قیمت ارز آزاد در بازار، تعرفه دامنه های com و net تغییر کرده است.

تعرفه های فعلی را می توانید در صفحه مربوطه مشاهده کنید : تعرفه های ثبت دامنه

« برگشت