بنام خدا

هزینه ی سرویس های ریسلر (نمایندگی) لینوکس Best Host از این تاریخ دارای تغییراتی در قیمت آنها شده است.

این تغییر قیمت فقط برای سفارهای جدید است و تمامی سفارش های قبلی با همان قیمت های سابق قابل تمدید هستند.

توجه داشته باشید در صورتی که سرویس ریسلر لینوکس شما به دلیل تمدید نشدن غیرفعال (suspend) شود، برای فعال سازی یا تمدید هزینه ی آن طبق تعرفه های حدید محاسبه خواهد شد.« برگشت