با توجه به خبر منتشر شده از سوی ایرنیک، قیمت دامنه های آی آر در تاریخ 31 خرداد 1392 افزایش داده می شود.

تعرفه های جدید در همان تاریخ در بخش "تعرفه های ثبت دامنه" قابل مشاهده خواهد بود

« برگشت