Permissions

دسترسی ها:

 تقریبا 
در تمام سیستم عامل های لینوکس دو بخش دسترسی متفاوت وجود دارد که هر کدام وظیفه ای متفاوت دارند :

1- mode
2- owner

1- permission mode یا همان مد دسترسی دارای 3 بخش اصلی است : read ( خواندن ) - write ( نوشتن ) - execute ( اجرا )

read ( خواندن ) :
وظیفه نمایش محتوی را دارد. حتی اگر بتوان محتوی یک فایل را که دارای این دسترسی نیست دید، امکان ذخیره تغییرات در آن وجود ندارد.

write ( نوشتن ) :
توانایی ایجاد تغییرات

execute ( اجرا ) :
اجرای یک فایل یا اسکریپت

این دسترسی در سیستم های لینوکس برای 3 دسته کاربر، گروه و جهان ( همه ) تعریف میشود.


هر فایل یا فولدر دارای یک کاربر ( user ) و یک گروه کاربری ( group ) است. که این دو با هم owner یا همان مالک را تشکیل میدهند.
world یا همان دسترسی برای عموم، تعریف دسترسی هر یوزری به جز owner است.

دسترسی ها را بجز با حروف rwx به روش عددی نیز نمایش میدهند. ( این نمایش از قانون باینری و توان های 2 پیروی میکند. ) جدول راهنمای آن:

0 --- no permission
1 --x execute
2 -w- write
3 -wx write and execute
4 r-- read
5 r-x read and execute
6 rw- read and write
7 rwx read, write and execute


مثال ها :

drwxrwx---
نمایش عددی : 770

d در کد بالا به معنی directory است. یعنی فولدر است. 9 حرف بعدی مربوط به دسترسی ها است. در بالا user و group هر 3 دسترسی خواندن، نوشتن و اجرا را دارا هستند ولی world هیچ کدام از دسترسی ها را ندارد.

drwxr-xr-x
نمایش عددی : 755

یک دایرکتوری ( فولدر ) با دسترسی کامل برای user و دسترسی خواندن و اجرا برای group و world

-rw-r--r--

نمایش عددی : 644
یک فایل با دسترسی خواندن و نوشتن برای user و دسترسی خواندن برای group و world

طریقه تغییر مد های دسترسی:

از طریق دستور زیر میتوانید مد دسترسی را تغییر دهید:

chmod 644 file.php

این دستور دسترسی فایل file.php را به rw-r--r-- تغییر میدهد.

2- owner یا همان صاحب یا مالک دو بخش دسترسی user و group را مشخص میکند که کدام یوزر باشد.

مثلا اگر مالک یک فایل به صورت test1:test2 باشد به این معنی است که user آن فایل test1 و group آن فایل test2 است.

طریقه تغییر مالک یک فایل یا فولدر:

برای تغییر مالک یک فایل از دستور chown و برای تغییر مالک یک فولدر از chown همراه با سوییچ R استفاده کنید.

chown test1:test2 file.php

chown -R test1:test2 folder
  • Email, SSL
  • 105 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟