هاست لینوکس ویژه
با سفارش پکیج هاست لینوکس ویژه کلیه نیاز های یک سایت و یا فروشگاه حرفه ای را بصورت یکجا و با تخفیف استثنایی تهیه کنید!
 • Product 1

  VIP - I


  • ۱ گیگ فضای NVMe

   (قابل ارتقا)

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   اددون دامین نامحدود

   کنترل پنل cPanel

   وب سرور LiteSpeed

   کرنل Cloud Linux

   Ram و CPU اختصاصی

   Ram 2 GB DDR4

   CPU 2 Core

   I/O - 1024 KB/s

   Processes 100

   بازدید همزمان نامحدود

   دامنه ir رایگان

   +

   DNS اختصاصی رایگان

   نصب CMS رایگان

   راه اندازی اولیه سایت

   لوکیشن ایران , فنلاند ویا آلمان

   بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه

   ماهانه ۴۵ هزار تومان

   سالانه ۴۰۰ هزار تومان
  فقط
  550,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  VIP - II


  • ۲ گیگ فضای NVMe

   (قابل ارتقا)

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   اددون دامین نامحدود

   کنترل پنل cPanel

   وب سرور LiteSpeed

   کرنل Cloud Linux

   Ram و CPU اختصاصی

   Ram 2 GB DDR4

   CPU 2 Core

   I/O - 1024 KB/s

   Processes 100

   بازدید همزمان نامحدود

   دامنه ir رایگان

   +

   DNS اختصاصی رایگان

   نصب CMS رایگان

   راه اندازی اولیه سایت

   لوکیشن ایران , فنلاند ویا آلمان

   بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه

   ماهانه ۵۵ هزار تومان

   سالانه ۴۹۰ هزار تومان
  فقط
  650,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  VIP - III


  • ۵ گیگ فضای NVMe

   (قابل ارتقا)

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   اددون دامین نامحدود

   کنترل پنل cPanel

   وب سرور LiteSpeed

   کرنل Cloud Linux

   Ram و CPU اختصاصی

   Ram 4 GB DDR4

   CPU 4 Core

   I/O - 2048 KB/s

   Processes 200

   بازدید همزمان نامحدود

   دامنه ir رایگان

   +

   DNS اختصاصی رایگان

   +

   نصب CMS رایگان

   راه اندازی اولیه سایت

   لوکیشن ایران , فنلاند ویا آلمان

   بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه

   سالانه ۵۸۰ هزار تومان
  فقط
  850,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  VIP - IV


  • ۱۰ گیگ فضای NVMe

   (قابل ارتقا)

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   اددون دامین نامحدود

   کنترل پنل cPanel

   وب سرور LiteSpeed

   کرنل Cloud Linux

   Ram و CPU اختصاصی

   Ram 4 GB DDR4

   CPU 4 Core

   I/O - 2048 KB/s

   Processes 200

   بازدید همزمان نامحدود

   دامنه ir رایگان

   IP اختصاصی رایگان

   DNS اختصاصی رایگان

   گواهینامه SSL رایگان

   نصب CMS رایگان

   راه اندازی اولیه سایت

   لوکیشن ایران , فنلاند ویا آلمان

   بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه

   سالانه ۷۵۰ هزار تومان
  فقط
  1,150,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  VIP - V


  • ۲۰ گیگ فضای NVMe

   (قابل ارتقا)

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   اددون دامین نامحدود

   کنترل پنل cPanel

   وب سرور LiteSpeed

   کرنل Cloud Linux

   Ram و CPU اختصاصی

   Ram 6 GB DDR4

   CPU 4 Core

   I/O - 2048 KB/s

   Processes 300

   بازدید همزمان نامحدود

   دامنه ir رایگان

   IP اختصاصی رایگان

   DNS اختصاصی رایگان

   گواهینامه SSL رایگان

   نصب CMS رایگان

   راه اندازی اولیه سایت

   لوکیشن ایران , فنلاند ویا آلمان

   بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه

   سالانه ۸۴۰ هزار تومان
  فقط
  1,500,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  VIP - VI


  • ۵۰ گیگ فضای NVMe

   (قابل ارتقا)

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   اددون دامین نامحدود

   کنترل پنل cPanel

   وب سرور LiteSpeed

   کرنل Cloud Linux

   Ram و CPU اختصاصی

   Ram 8 GB DDR4

   CPU 8 Core

   I/O - 2048 KB/s

   Processes 500

   بازدید همزمان نامحدود

   دامنه ir رایگان

   IP اختصاصی رایگان

   DNS اختصاصی رایگان

   گواهینامه SSL رایگان

   نصب CMS رایگان

   راه اندازی اولیه سایت

   لوکیشن ایران , فنلاند ویا آلمان

   بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه

   سالانه ۹۲۰ هزار تومان
  فقط
  1,850,000/mo
  سفارش دهید