سرور مجازی NVMe آلمان

نهایت سرعت و کیفیت را با سرور مجازی NVMe تجربه کنید تحویل بصورت آنی با سیستم عامل دلخواه شما

AMD-NVMe-I

منابع اختصاصی بدون لیمیت

Ram 1 GB ECC

CPU 2 Core (AMD RYZEN)

NVMe 30 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

آپتایم 99.9%

KVM - Virtualizor Panel

تحویل فوری

AMD-NVMe-II

منابع اختصاصی بدون لیمیت

Ram 2 GB ECC

CPU 2 Core (AMD RYZEN)

NVMe 50 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

آپتایم 99.9%

KVM - Virtualizor Panel

تحویل فوری

AMD-NVMe-III

منابع اختصاصی بدون لیمیت

Ram 4 GB ECC

CPU 4 Core (AMD RYZEN)

NVMe 75 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

آپتایم 99.9%

KVM - Virtualizor Panel

تحویل فوری

AMD-NVMe-IV

منابع اختصاصی بدون لیمیت

Ram 8 GB ECC

CPU 8 Core (AMD RYZEN)

NVMe 100 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

آپتایم 99.9%

KVM - Virtualizor Panel

تحویل فوری

AMD-NVMe-V

منابع اختصاصی بدون لیمیت

Ram 12 GB ECC

CPU 8 Core (AMD RYZEN)

NVMe 150 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

آپتایم 99.9%

KVM - Virtualizor Panel

تحویل فوری

AMD-NVMe-VI

منابع اختصاصی بدون لیمیت

Ram 16 GB ECC

CPU 8 Core (AMD RYZEN)

NVMe 200 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

آپتایم 99.9%

KVM - Virtualizor Panel

تحویل فوری

VDS-NVMe-I

منابع اختصاصی بدون لیمیت

Ram 512 MB ECC

CPU 1 Core

NVMe 15 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

VDS-NVMe-II

منابع اختصاصی بدون لیمیت

Ram 1 GB ECC

CPU 2 Core

NVMe 30 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

VDS-NVMe-III

منابع اختصاصی بدون لیمیت

Ram 2 GB ECC

CPU 2 Core

NVMe 50 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

VDS-NVMe-IV

منابع اختصاصی بدون لیمیت

Ram 4 GB ECC

CPU 4 Core

NVMe 75 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

VDS-NVMe-V

منابع اختصاصی بدون لیمیت

Ram 8 GB ECC

CPU 8 Core

NVMe 100 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

VDS-NVMe-VI

منابع اختصاصی بدون لیمیت

Ram 12 GB ECC

CPU 8 Core

NVMe 150 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت ویرا پرداز رایان پویا ( پرداز IT ) محفوظ می باشد