هاست ویندوز حرفه ای

نهایت سرعت و کیفیت را با سرویس هاست ویندوز حرفه ای تجربه کنید ! پشتیبانی از تمامی کامپوننت های زبان برنامه نویسی.

هاست ویندوز حرفه ای - PHW-I


فضا ۵۰۰ مگ NVMe

پشتیبانی از PHP

ASP.NET , ...

کنترل پنل Plesk Onyx

اکانت FTP نامحدود

دیتابیس نامحدود

پارک دامین نامحدود

هاست ویندوز حرفه ای - PHW-II


فضا ۱ گیگ NVMe

پشتیبانی از PHP

ASP.NET , ...

کنترل پنل Plesk Onyx

اکانت FTP نامحدود

دیتابیس نامحدود

پارک دامین نامحدود

هاست ویندوز حرفه ای - PHW-III


فضا ۲ گیگ NVMe

پشتیبانی از PHP

ASP.NET , ...

کنترل پنل Plesk Onyx

اکانت FTP نامحدود

دیتابیس نامحدود

پارک دامین نامحدود

هاست ویندوز حرفه ای - PHW-IV


فضا ۵ گیگ NVMe

پشتیبانی از PHP

ASP.NET , ...

کنترل پنل Plesk Onyx

اکانت FTP نامحدود

دیتابیس نامحدود

پارک دامین نامحدود

هاست ویندوز حرفه ای - PHW-V


فضا ۱۰ گیگ NVMe

پشتیبانی از PHP

ASP.NET , ...

کنترل پنل Plesk Onyx

اکانت FTP نامحدود

دیتابیس نامحدود

پارک دامین نامحدود

هاست ویندوز حرفه ای - PHW-VI


فضا ۵۰ گیگ NVMe

پشتیبانی از PHP

ASP.NET , ...

کنترل پنل Plesk Onyx

اکانت FTP نامحدود

دیتابیس نامحدود

پارک دامین نامحدود