ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
3,790,000 ریال
1 سال
4,090,000 ریال
1 سال
4,090,000 ریال
1 سال
.net
4,690,000 ریال
1 سال
5,290,000 ریال
1 سال
5,290,000 ریال
1 سال
.org
4,690,000 ریال
1 سال
5,290,000 ریال
1 سال
5,290,000 ریال
1 سال
.info
3,980,000 ریال
1 سال
6,980,000 ریال
1 سال
6,980,000 ریال
1 سال
.xyz
1,090,000 ریال
1 سال
6,790,000 ریال
1 سال
6,790,000 ریال
1 سال
.me
2,980,000 ریال
1 سال
8,890,000 ریال
1 سال
8,890,000 ریال
1 سال
.in
5,950,000 ریال
1 سال
5,950,000 ریال
1 سال
5,950,000 ریال
1 سال
.us
4,650,000 ریال
1 سال
4,650,000 ریال
1 سال
4,650,000 ریال
1 سال
.co
9,850,000 ریال
1 سال
9,850,000 ریال
1 سال
9,850,000 ریال
1 سال
.asia
7,490,000 ریال
1 سال
7,490,000 ریال
1 سال
7,490,000 ریال
1 سال
.biz
7,790,000 ریال
1 سال
7,790,000 ریال
1 سال
7,790,000 ریال
1 سال
.bz
9,450,000 ریال
1 سال
9,450,000 ریال
1 سال
9,450,000 ریال
1 سال
.pro
7,850,000 ریال
1 سال
7,850,000 ریال
1 سال
7,850,000 ریال
1 سال
.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.co.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.ac.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.id.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.net.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.org.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.gov.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.sch.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.work
5,790,000 ریال
1 سال
5,790,000 ریال
1 سال
5,790,000 ریال
1 سال
.website
9,480,000 ریال
1 سال
9,480,000 ریال
1 سال
9,480,000 ریال
1 سال
.ru
7,490,000 ریال
1 سال
7,490,000 ریال
1 سال
7,490,000 ریال
1 سال
.nu
8,890,000 ریال
1 سال
8,890,000 ریال
1 سال
8,890,000 ریال
1 سال
.run
9,490,000 ریال
1 سال
9,490,000 ریال
1 سال
9,490,000 ریال
1 سال
.date
14,890,000 ریال
1 سال
14,890,000 ریال
1 سال
14,890,000 ریال
1 سال
.download
14,890,000 ریال
1 سال
14,890,000 ریال
1 سال
14,890,000 ریال
1 سال
.bid
14,890,000 ریال
1 سال
14,890,000 ریال
1 سال
14,890,000 ریال
1 سال
.win
14,890,000 ریال
1 سال
14,890,000 ریال
1 سال
14,890,000 ریال
1 سال
.uk
5,190,000 ریال
1 سال
5,190,000 ریال
1 سال
5,190,000 ریال
1 سال
.center
9,880,000 ریال
1 سال
9,880,000 ریال
1 سال
9,880,000 ریال
1 سال
.shop
16,800,000 ریال
1 سال
16,800,000 ریال
1 سال
16,800,000 ریال
1 سال
.tech
32,950,000 ریال
1 سال
32,950,000 ریال
1 سال
32,950,000 ریال
1 سال
.host
58,950,000 ریال
1 سال
58,950,000 ریال
1 سال
58,950,000 ریال
1 سال
.it
6,790,000 ریال
1 سال
6,790,000 ریال
1 سال
6,790,000 ریال
1 سال
.mobi
8,780,000 ریال
1 سال
8,780,000 ریال
1 سال
8,780,000 ریال
1 سال
.network
8,890,000 ریال
1 سال
8,890,000 ریال
1 سال
8,890,000 ریال
1 سال
.agency
8,890,000 ریال
1 سال
8,890,000 ریال
1 سال
8,890,000 ریال
1 سال
.club
7,490,000 ریال
1 سال
7,490,000 ریال
1 سال
7,490,000 ریال
1 سال
.life
14,250,000 ریال
1 سال
14,250,000 ریال
1 سال
14,250,000 ریال
1 سال
.live
9,450,000 ریال
1 سال
9,450,000 ریال
1 سال
9,450,000 ریال
1 سال
.services
14,750,000 ریال
1 سال
14,750,000 ریال
1 سال
14,750,000 ریال
1 سال
.today
8,800,000 ریال
1 سال
8,800,000 ریال
1 سال
8,800,000 ریال
1 سال
.icu
1,950,000 ریال
1 سال
4,950,000 ریال
1 سال
4,950,000 ریال
1 سال
.tv
22,950,000 ریال
1 سال
22,950,000 ریال
1 سال
22,950,000 ریال
1 سال
.video
14,250,000 ریال
1 سال
14,250,000 ریال
1 سال
14,250,000 ریال
1 سال
.blog
21,450,000 ریال
1 سال
21,450,000 ریال
1 سال
21,450,000 ریال
1 سال
.art
8,280,000 ریال
1 سال
8,280,000 ریال
1 سال
8,280,000 ریال
1 سال
.cafe
21,480,000 ریال
1 سال
21,480,000 ریال
1 سال
21,480,000 ریال
1 سال
.restaurant
29,950,000 ریال
1 سال
29,950,000 ریال
1 سال
29,950,000 ریال
1 سال
.education
11,980,000 ریال
1 سال
11,980,000 ریال
1 سال
11,980,000 ریال
1 سال
.email
11,980,000 ریال
1 سال
11,980,000 ریال
1 سال
11,980,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت ویرا پرداز رایان پویا ( پرداز IT ) محفوظ می باشد