ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
1,170,000ریال
1 سال
1,170,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.in
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
1,580,000ریال
1 سال
.us
1,440,000ریال
1 سال
1,440,000ریال
1 سال
1,440,000ریال
1 سال
.info
650,000ریال
1 سال
1,880,000ریال
1 سال
1,880,000ریال
1 سال
.net
1,430,000ریال
1 سال
1,430,000ریال
1 سال
1,430,000ریال
1 سال
.co
1,650,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
.asia
1,050,000ریال
1 سال
2,150,000ریال
1 سال
2,150,000ریال
1 سال
.biz
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
.bz
2,960,000ریال
1 سال
2,960,000ریال
1 سال
2,960,000ریال
1 سال
.pro
750,000ریال
1 سال
2,230,000ریال
1 سال
2,230,000ریال
1 سال
.org
1,630,000ریال
1 سال
1,630,000ریال
1 سال
1,630,000ریال
1 سال
.ir
40,000ریال
1 سال
40,000ریال
1 سال
40,000ریال
1 سال
.co.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.ac.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.id.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.net.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.org.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.gov.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.sch.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.work
1,060,000ریال
1 سال
1,060,000ریال
1 سال
1,060,000ریال
1 سال
.website
1,060,000ریال
1 سال
3,300,000ریال
1 سال
3,300,000ریال
1 سال
.ru
2,180,000ریال
1 سال
2,180,000ریال
1 سال
2,180,000ریال
1 سال
.nu
3,160,000ریال
1 سال
3,160,000ریال
1 سال
3,160,000ریال
1 سال
.xyz
400,000ریال
1 سال
1,780,000ریال
1 سال
1,780,000ریال
1 سال
.me
710,000ریال
1 سال
2,380,000ریال
1 سال
2,380,000ریال
1 سال
.run
940,000ریال
1 سال
2,920,000ریال
1 سال
2,920,000ریال
1 سال
.date
1,980,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
.download
1,980,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
.bid
1,980,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
.win
3,940,000ریال
1 سال
3,940,000ریال
1 سال
3,940,000ریال
1 سال
.uk
1,380,000ریال
1 سال
1,380,000ریال
1 سال
1,380,000ریال
1 سال
.center
950,000ریال
1 سال
2,850,000ریال
1 سال
2,850,000ریال
1 سال
.shop
1,100,000ریال
1 سال
4,650,000ریال
1 سال
4,650,000ریال
1 سال
.tech
1,750,000ریال
1 سال
6,900,000ریال
1 سال
6,900,000ریال
1 سال
.host
1,080,000ریال
1 سال
12,800,000ریال
1 سال
12,800,000ریال
1 سال
.it
1,780,000ریال
1 سال
1,780,000ریال
1 سال
1,780,000ریال
1 سال
.mobi
820,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
.network
820,000ریال
1 سال
2,480,000ریال
1 سال
2,480,000ریال
1 سال
.agency
420,000ریال
1 سال
2,480,000ریال
1 سال
2,480,000ریال
1 سال
.club
420,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
.life
420,000ریال
1 سال
3,480,000ریال
1 سال
3,480,000ریال
1 سال
.live
420,000ریال
1 سال
2,780,000ریال
1 سال
2,780,000ریال
1 سال
.services
420,000ریال
1 سال
3,580,000ریال
1 سال
3,580,000ریال
1 سال
.today
420,000ریال
1 سال
2,480,000ریال
1 سال
2,480,000ریال
1 سال
.icu
350,000ریال
1 سال
1,240,000ریال
1 سال
1,240,000ریال
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده