ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
1,250,000ریال
1 سال
1,250,000ریال
1 سال
1,550,000ریال
1 سال
.in
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
.us
1,550,000ریال
1 سال
1,550,000ریال
1 سال
1,550,000ریال
1 سال
.info
850,000ریال
1 سال
1,880,000ریال
1 سال
1,880,000ریال
1 سال
.net
1,600,000ریال
1 سال
1,600,000ریال
1 سال
1,600,000ریال
1 سال
.co
1,600,000ریال
1 سال
3,750,000ریال
1 سال
3,750,000ریال
1 سال
.asia
950,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
.biz
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
.bz
2,950,000ریال
1 سال
2,950,000ریال
1 سال
2,950,000ریال
1 سال
.pro
850,000ریال
1 سال
2,300,000ریال
1 سال
2,300,000ریال
1 سال
.org
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
.ir
40,000ریال
1 سال
40,000ریال
1 سال
40,000ریال
1 سال
.co.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.ac.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.id.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.net.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.org.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.gov.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.sch.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.work
1,160,000ریال
1 سال
1,160,000ریال
1 سال
1,160,000ریال
1 سال
.website
1,250,000ریال
1 سال
3,200,000ریال
1 سال
3,200,000ریال
1 سال
.ru
2,150,000ریال
1 سال
2,150,000ریال
1 سال
2,150,000ریال
1 سال
.nu
2,950,000ریال
1 سال
2,950,000ریال
1 سال
2,950,000ریال
1 سال
.xyz
400,000ریال
1 سال
1,850,000ریال
1 سال
1,850,000ریال
1 سال
.me
1,250,000ریال
1 سال
2,380,000ریال
1 سال
2,380,000ریال
1 سال
.run
850,000ریال
1 سال
2,750,000ریال
1 سال
2,750,000ریال
1 سال
.date
1,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
.download
1,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
.bid
1,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
.win
3,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
.uk
1,380,000ریال
1 سال
1,380,000ریال
1 سال
1,380,000ریال
1 سال
.center
850,000ریال
1 سال
2,750,000ریال
1 سال
2,750,000ریال
1 سال
.shop
1,350,000ریال
1 سال
4,450,000ریال
1 سال
4,450,000ریال
1 سال
.tech
2,250,000ریال
1 سال
6,500,000ریال
1 سال
6,500,000ریال
1 سال
.host
2,950,000ریال
1 سال
13,800,000ریال
1 سال
13,800,000ریال
1 سال
.it
1,600,000ریال
1 سال
1,600,000ریال
1 سال
1,600,000ریال
1 سال
.mobi
850,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
.network
850,000ریال
1 سال
2,750,000ریال
1 سال
2,750,000ریال
1 سال
.agency
850,000ریال
1 سال
2,750,000ریال
1 سال
2,750,000ریال
1 سال
.club
2,080,000ریال
1 سال
2,080,000ریال
1 سال
2,080,000ریال
1 سال
.life
850,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
.live
560,000ریال
1 سال
2,980,000ریال
1 سال
2,980,000ریال
1 سال
.services
850,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
.today
850,000ریال
1 سال
2,750,000ریال
1 سال
2,750,000ریال
1 سال
.icu
400,000ریال
1 سال
1,240,000ریال
1 سال
1,240,000ریال
1 سال
.tv
4,350,000ریال
1 سال
4,350,000ریال
1 سال
4,350,000ریال
1 سال
.video
3,150,000ریال
1 سال
3,150,000ریال
1 سال
3,150,000ریال
1 سال
.blog
1,750,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
.art
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده