ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
1,350,000ریال
1 سال
1,350,000ریال
1 سال
1,550,000ریال
1 سال
.in
1,750,000ریال
1 سال
1,750,000ریال
1 سال
1,750,000ریال
1 سال
.us
1,590,000ریال
1 سال
1,590,000ریال
1 سال
1,590,000ریال
1 سال
.info
880,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
.net
1,790,000ریال
1 سال
1,790,000ریال
1 سال
1,790,000ریال
1 سال
.co
1,690,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
.asia
950,000ریال
1 سال
2,150,000ریال
1 سال
2,150,000ریال
1 سال
.biz
2,150,000ریال
1 سال
2,150,000ریال
1 سال
2,150,000ریال
1 سال
.bz
2,950,000ریال
1 سال
2,950,000ریال
1 سال
2,950,000ریال
1 سال
.pro
880,000ریال
1 سال
2,380,000ریال
1 سال
2,380,000ریال
1 سال
.org
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
1,680,000ریال
1 سال
.ir
40,000ریال
1 سال
40,000ریال
1 سال
40,000ریال
1 سال
.co.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.ac.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.id.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.net.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.org.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.gov.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.sch.ir
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
35,000ریال
1 سال
.work
1,160,000ریال
1 سال
1,160,000ریال
1 سال
1,160,000ریال
1 سال
.website
1,250,000ریال
1 سال
3,200,000ریال
1 سال
3,200,000ریال
1 سال
.ru
2,150,000ریال
1 سال
2,150,000ریال
1 سال
2,150,000ریال
1 سال
.nu
2,950,000ریال
1 سال
2,950,000ریال
1 سال
2,950,000ریال
1 سال
.xyz
400,000ریال
1 سال
1,850,000ریال
1 سال
1,850,000ریال
1 سال
.me
1,250,000ریال
1 سال
2,380,000ریال
1 سال
2,380,000ریال
1 سال
.run
880,000ریال
1 سال
2,780,000ریال
1 سال
2,780,000ریال
1 سال
.date
1,950,000ریال
1 سال
4,150,000ریال
1 سال
4,150,000ریال
1 سال
.download
1,950,000ریال
1 سال
4,150,000ریال
1 سال
4,150,000ریال
1 سال
.bid
1,950,000ریال
1 سال
4,150,000ریال
1 سال
4,150,000ریال
1 سال
.win
4,150,000ریال
1 سال
4,150,000ریال
1 سال
4,150,000ریال
1 سال
.uk
1,480,000ریال
1 سال
1,480,000ریال
1 سال
1,480,000ریال
1 سال
.center
1,480,000ریال
1 سال
2,780,000ریال
1 سال
2,780,000ریال
1 سال
.shop
1,450,000ریال
1 سال
4,650,000ریال
1 سال
4,650,000ریال
1 سال
.tech
2,350,000ریال
1 سال
6,900,000ریال
1 سال
6,900,000ریال
1 سال
.host
2,950,000ریال
1 سال
13,800,000ریال
1 سال
13,800,000ریال
1 سال
.it
1,600,000ریال
1 سال
1,600,000ریال
1 سال
1,600,000ریال
1 سال
.mobi
880,000ریال
1 سال
2,280,000ریال
1 سال
2,280,000ریال
1 سال
.network
880,000ریال
1 سال
2,780,000ریال
1 سال
2,780,000ریال
1 سال
.agency
880,000ریال
1 سال
2,780,000ریال
1 سال
2,780,000ریال
1 سال
.club
2,180,000ریال
1 سال
2,180,000ریال
1 سال
2,180,000ریال
1 سال
.life
880,000ریال
1 سال
4,150,000ریال
1 سال
4,150,000ریال
1 سال
.live
580,000ریال
1 سال
2,980,000ریال
1 سال
2,980,000ریال
1 سال
.services
880,000ریال
1 سال
4,150,000ریال
1 سال
4,150,000ریال
1 سال
.today
880,000ریال
1 سال
2,780,000ریال
1 سال
2,780,000ریال
1 سال
.icu
400,000ریال
1 سال
1,240,000ریال
1 سال
1,240,000ریال
1 سال
.tv
4,450,000ریال
1 سال
4,450,000ریال
1 سال
4,450,000ریال
1 سال
.video
3,250,000ریال
1 سال
3,250,000ریال
1 سال
3,250,000ریال
1 سال
.blog
1,750,000ریال
1 سال
4,150,000ریال
1 سال
4,150,000ریال
1 سال
.art
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
.cafe
2,100,000ریال
1 سال
5,580,000ریال
1 سال
5,580,000ریال
1 سال
.restaurant
2,100,000ریال
1 سال
8,500,000ریال
1 سال
8,500,000ریال
1 سال
.education
3,240,000ریال
1 سال
4,800,000ریال
1 سال
4,800,000ریال
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده