سرور اختصاصی آلمان

SB - Intel Core i7 - 16GB RAM


بدون هزینه ستاپ

Intel Core i7-3770

16GB DDR3 ECC RAM

2x HDD 3,0 TB SATA Enterprise

Port 1GBit/s

Bandwith 1GBit/s

Traffic 20TB

SB - Intel Xeon E3 - 16GB RAM


بدون هزینه ستاپ

Intel Xeon E3-1245

16GB DDR3 ECC RAM

2x HDD 3,0 TB SATA Enterprise

Port 1GBit/s

Bandwith 1GBit/s

Traffic 20TB

SB - Intel Xeon E3 - 32GB RAM


بدون هزینه ستاپ

Intel Xeon E3-1270V3

32GB DDR3 ECC RAM

2x HDD 2,0 TB SATA Enterprise

Port 1GBit/s

Bandwith 1GBit/s

Traffic 20TB

SB - Intel Xeon E3 - 32GB RAM - SSD


بدون هزینه ستاپ

Intel Xeon E3-1270V3

32GB DDR3 ECC RAM

2x SSD 240 GB

Port 1GBit/s

Bandwith 1GBit/s

Traffic 20TB

SB - Intel Xeon E5 - 64GB RAM


بدون هزینه ستاپ

Intel Xeon E5-1650V2

64GB DDR3 ECC RAM

2x HDD 2,0 TB SATA Enterprise

Port 1GBit/s

Bandwith 1GBit/s

Traffic 30TB

SB - Intel Xeon E5 - 64GB RAM - SSD


بدون هزینه ستاپ

Intel Xeon E5-1650V2

64GB DDR3 ECC RAM

2x SSD 240 GB

Port 1GBit/s

Bandwith 1GBit/s

Traffic 30TB

SB - Intel Xeon E5 - 128GB RAM


بدون هزینه ستاپ

Intel Xeon E5-1650V2

128GB DDR3 ECC RAM

2x HDD 2,0 TB SATA Enterprise

Port 1GBit/s

Bandwith 1GBit/s

Traffic 30TB

SB - Intel Xeon E5 - 128GB RAM - SSD


بدون هزینه ستاپ

Intel Xeon E5-1650V2

128GB DDR3 ECC RAM

2x SSD 240 GB

Port 1GBit/s

Bandwith 1GBit/s

Traffic 30TB

EX41 - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 32 GB DDR4 RAM
  هارد :   2x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
  HDD (Software-RAID 1)
  Enterprise-Klasse
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 48 ساعت

شروع از
4,200,000ریال
ماهانه
8,800,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX41 - SSD - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 32 GB DDR4 RAM
  هارد :  2x 500 GB SSD
  (Software-RAID 1)
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 48 ساعت

شروع از
4,200,000ریال
ماهانه
8,800,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX41S - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 64 GB DDR4 RAM
  هارد :   2x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
  HDD (Software-RAID 1)
  Enterprise-Klasse
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 48 ساعت

شروع از
4,200,000ریال
ماهانه
8,800,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX41S - SSD - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 64 GB DDR4 RAM
  هارد :  2x 250 GB SSD
  (Software-RAID 1)
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 48 ساعت

شروع از
4,200,000ریال
ماهانه
8,800,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX51 - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 64 GB DDR4 RAM
  هارد :  2x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
  HDD (Software-RAID 1)
  Class Enterprise
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 48 ساعت

شروع از
4,800,000ریال
ماهانه
9,900,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX51 - SSD - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 64 GB DDR4 RAM
  هارد :   2x 500 GB  SSD
  (Software-RAID 1)
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 48 ساعت

شروع از
4,800,000ریال
ماهانه
9,900,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید