پکیج ویژه
با سفارش پکیج ویژه کلیه نیاز های یک سایت و یا فروشگاه حرفه ای را بصورت یکجا و با تخفیف استثنایی تهیه کنید!
 • Product 1

  VIP - I


  • ۱ گیگ فضای SSD

   (قابل ارتقا)

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   اددون دامین نامحدود

   کنترل پنل cPanel

   وب سرور LiteSpeed

   کرنل Cloud Linux

   Ram و CPU اختصاصی

   Ram 2 GB DDR4

   CPU 2 Core

   I/O - 1024 KB/s

   Processes 100

   بازدید همزمان نامحدود

   دامنه ir رایگان

   +

   DNS اختصاصی رایگان

   نصب CMS رایگان

   راه اندازی اولیه سایت

   لوکیشن ایران یا آلمان

   بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه

   ماهانه ۲۵ هزار تومان

   سالانه ۱۹۹ هزار تومان
  فقط
  250,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  VIP - II


  • ۲ گیگ فضای SSD

   (قابل ارتقا)

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   اددون دامین نامحدود

   کنترل پنل cPanel

   وب سرور LiteSpeed

   کرنل Cloud Linux

   Ram و CPU اختصاصی

   Ram 2 GB DDR4

   CPU 2 Core

   I/O - 1024 KB/s

   Processes 100

   بازدید همزمان نامحدود

   دامنه ir رایگان

   IP اختصاصی رایگان

   DNS اختصاصی رایگان

   نصب CMS رایگان

   راه اندازی اولیه سایت

   لوکیشن ایران یا آلمان

   بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه

   ماهانه ۳۵ هزار تومان

   سالانه ۲۹۰ هزار تومان
  فقط
  350,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  VIP - III


  • ۵ گیگ فضای SSD

   (قابل ارتقا)

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   اددون دامین نامحدود

   کنترل پنل cPanel

   وب سرور LiteSpeed

   کرنل Cloud Linux

   Ram و CPU اختصاصی

   Ram 4 GB DDR4

   CPU 4 Core

   I/O - 2048 KB/s

   Processes 200

   بازدید همزمان نامحدود

   دامنه com رایگان

   IP اختصاصی رایگان

   DNS اختصاصی رایگان

   گواهینامه SSL رایگان

   نصب CMS رایگان

   راه اندازی اولیه سایت

   لوکیشن ایران یا آلمان

   بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه

   سالانه ۳۸۰ هزار تومان
  فقط
  3,800,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  VIP - IV


  • ۱۰ گیگ فضای SSD

   (قابل ارتقا)

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   اددون دامین نامحدود

   کنترل پنل cPanel

   وب سرور LiteSpeed

   کرنل Cloud Linux

   Ram و CPU اختصاصی

   Ram 4 GB DDR4

   CPU 4 Core

   I/O - 2048 KB/s

   Processes 200

   بازدید همزمان نامحدود

   دامنه com رایگان

   IP اختصاصی رایگان

   DNS اختصاصی رایگان

   گواهینامه SSL رایگان

   نصب CMS رایگان

   راه اندازی اولیه سایت

   لوکیشن ایران یا آلمان

   بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه

   سالانه ۴۵۰ هزار تومان
  فقط
  4,500,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  VIP - V


  • ۲۰ گیگ فضای SSD

   (قابل ارتقا)

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   اددون دامین نامحدود

   کنترل پنل cPanel

   وب سرور LiteSpeed

   کرنل Cloud Linux

   Ram و CPU اختصاصی

   Ram 6 GB DDR4

   CPU 4 Core

   I/O - 2048 KB/s

   Processes 300

   بازدید همزمان نامحدود

   دامنه com رایگان

   IP اختصاصی رایگان

   DNS اختصاصی رایگان

   گواهینامه SSL رایگان

   نصب CMS رایگان

   راه اندازی اولیه سایت

   لوکیشن ایران یا آلمان

   بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه

   سالانه ۵۴۰ هزار تومان
  فقط
  5,400,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  VIP - VI


  • ۵۰ گیگ فضای SSD

   (قابل ارتقا)

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   اددون دامین نامحدود

   کنترل پنل cPanel

   وب سرور LiteSpeed

   کرنل Cloud Linux

   Ram و CPU اختصاصی

   Ram 8 GB DDR4

   CPU 8 Core

   I/O - 2048 KB/s

   Processes 500

   بازدید همزمان نامحدود

   دامنه com رایگان

   IP اختصاصی رایگان

   DNS اختصاصی رایگان

   گواهینامه SSL رایگان

   نصب CMS رایگان

   راه اندازی اولیه سایت

   لوکیشن ایران یا آلمان

   بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه

   سالانه ۶۲۰ هزار تومان
  فقط
  6,200,000/سالیانه
  سفارش دهید