گواهینامه DV SSL Standard
2,980,000 ریال سالانه
صدور در کوتاه ترین زمان
نوع تایید دامنه
بدون نیاز به ارایه مدارک
پشتیبانی از تمامی مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048
با بالاترین امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
پرداخت آنی از طریق اینترنت
وارانتی تا 10.000 دلار
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمام دامنه های ملی و بین المللی
گواهینامه Organizational DV SSL
19,500,000 ریال سالانه
صدور در کوتاه ترین زمان
نوع تایید دامنه
بدون نیاز به ارایه مدارک
پشتیبانی از تمامی مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048
با بالاترین امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
پرداخت آنی از طریق اینترنت
وارانتی تا 50.000 دلار
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمام دامنه های ملی و بین المللی
گواهینامه Standard WildCard DV SSL
39,500,000 ریال سالانه
صدور در کوتاه ترین زمان
تایید دامنه و سابدامین ها
مناسب اشخاص
بدون نیاز به ارایه مدارک
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048 با بالاتری امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
پرداخت آنی از طریق اینترنت
وارانتی تا 250.000 دلار
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های ملی و بین المللی
گواهینامه Organizational WildCard DV SSL
49,500,000 ریال سالانه
صدور در کوتاه ترین زمان
تایید دامنه و سابدامین ها
مناسب اشخاص
بدون نیاز به ارایه مدارک
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048 با بالاتری امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
پرداخت آنی از طریق اینترنت
وارانتی تا 500.000 دلار
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های ملی و بین المللی
گواهینامه Extended Validation SSL
69,000,000 ریال سالانه
نوار سبز رنگ مرورگر (Green Bar)
تایید هویت حقوقی سازمان یا شرکت شما
فعال سازی بر روی یک دامنه
صدور در دو هفته کاری
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048 با بالاتری امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
وارانتی تا 1.750.000 دلار
پرداخت آنی از طریق اینترنت
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های ملی و بین المللی