هاست ربات تلگرام و اینستاگرام

Robot - I


۱۰۰ مگ فضا

CPU 1 Core

Ram 1 GB

ترافیک نامحدود

دامنه اضافی ندارد

تعداد دیتابیس نامحدود

ورژن PHP دلخواه شما

Robot - II


۲۵۰ مگ فضا

CPU 2 Core

Ram 1 GB

ترافیک نامحدود

دامنه اضافی ندارد

تعداد دیتابیس نامحدود

ورژن PHP دلخواه شما

Robot - III


500 مگ فضا

CPU 2 Core

Ram 2 GB

ترافیک نامحدود

دامنه اضافی ندارد

تعداد دیتابیس نامحدود

ورژن PHP دلخواه شما

Robot - IV


1024 مگ فضا

CPU 2 Core

Ram 2 GB

ترافیک نامحدود

دامنه اضافی ندارد

تعداد دیتابیس نامحدود

ورژن PHP دلخواه شما

Robot - V


2048 مگ فضا

CPU 4 Core

Ram 2 GB

ترافیک نامحدود

دامنه اضافی ندارد

تعداد دیتابیس نامحدود

ورژن PHP دلخواه شما

Robot - VI


5120 مگ فضا

CPU 4 Core

Ram 4 GB

ترافیک نامحدود

دامنه اضافی ندارد

تعداد دیتابیس نامحدود

ورژن PHP دلخواه شما