سرور مجازی NVMe آلمان

نهایت سرعت و کیفیت را با سرور مجازی NVMe تجربه کنید تحویل بصورت آنی با سیستم عامل دلخواه شما
 • VDS-NVMe-I
  650,000/ماهیانه
  • منابع اختصاصی بدون لیمیت

   Ram 512 MB ECC

   CPU 1 Core

   NVMe 30 GB

   Port 1 Gbit/s

   Traffic Unlimited

   دسترسی کامل و همیشگی VNC

   نصب خودکار سیستم عامل دلخواه شما

   کنترل پنل حرفه ای ویرچوال زور

   تحویل آنی پس از پرداخت
 • VDS-NVMe-II
  950,000/ماهیانه
  • منابع اختصاصی بدون لیمیت

   Ram 1 GB ECC

   CPU 2 Core

   NVMe 50 GB

   Port 1 Gbit/s

   Traffic Unlimited

   دسترسی کامل و همیشگی VNC

   نصب خودکار سیستم عامل دلخواه شما

   کنترل پنل حرفه ای ویرچوال زور

   تحویل آنی پس از پرداخت
 • VDS-NVMe-III
  1,250,000/ماهیانه
  • منابع اختصاصی بدون لیمیت

   Ram 2 GB ECC

   CPU 2 Core

   NVMe 80 GB

   Port 1 Gbit/s

   Traffic Unlimited

   دسترسی کامل و همیشگی VNC

   نصب خودکار سیستم عامل دلخواه شما

   کنترل پنل حرفه ای ویرچوال زور

   تحویل آنی پس از پرداخت
 • VDS-NVMe-IV
  1,750,000/ماهیانه
  • منابع اختصاصی بدون لیمیت

   Ram 4 GB ECC

   CPU 4 Core

   NVMe 120 GB

   Port 1 Gbit/s

   Traffic Unlimited

   دسترسی کامل و همیشگی VNC

   نصب خودکار سیستم عامل دلخواه شما

   کنترل پنل حرفه ای ویرچوال زور

   تحویل آنی پس از پرداخت
 • VDS-NVMe-V
  2,950,000/ماهیانه
  • منابع اختصاصی بدون لیمیت

   Ram 8 GB ECC

   CPU 8 Core

   NVMe 200 GB

   Port 1 Gbit/s

   Traffic Unlimited

   دسترسی کامل و همیشگی VNC

   نصب خودکار سیستم عامل دلخواه شما

   کنترل پنل حرفه ای ویرچوال زور

   تحویل آنی پس از پرداخت
 • VDS-NVMe-VI
  3,650,000/ماهیانه
  • منابع اختصاصی بدون لیمیت

   Ram 12 GB ECC

   CPU 8 Core

   NVMe 300 GB

   Port 1 Gbit/s

   Traffic Unlimited

   دسترسی کامل و همیشگی VNC

   نصب خودکار سیستم عامل دلخواه شما

   کنترل پنل حرفه ای ویرچوال زور

   تحویل آنی پس از پرداخت