سرور هاستینگ

هاستینگ اختصاصی خودت رو بدون نیاز به دانش فنی راه اندازی کن ! فقط به فروش فکر کن ...

Server Hosting - Plan - N - I - Linux


Ram 4 GB

CPU 4 Core

HDD 200 GB

or SSD 100 GB

or NVMe 50 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

cPanel Free

Web Server LiteSpeed Free

softaculous auto installer Free (در صورت پرداخت سالانه)

JetBackup Free (در صورت پرداخت سالانه)

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت
Server Hosting - Plan - N - II - Linux


Ram 8 GB

CPU 8 Core

HDD 300 GB

or SSD 150 GB

or NVMe 75 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

cPanel Free

Web Server LiteSpeed Free

softaculous auto installer Free (در صورت پرداخت سالانه)

JetBackup Free (در صورت پرداخت سالانه)

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت
Server Hosting - Plan - N - III - Linux


Ram 16 GB

CPU 8 Core

HDD 400 GB

or SSD 200 GB

or NVMe 100 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

cPanel Free

Web Server LiteSpeed Free

softaculous auto installer Free (در صورت پرداخت سالانه)

JetBackup Free (در صورت پرداخت سالانه)

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت
Server Hosting - Plan - N - IV - Linux


Ram 32 GB

CPU 12 Core

HDD 700 GB

or SSD 350 GB

or NVMe 175 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

cPanel Free

Web Server LiteSpeed Free

softaculous auto installer Free (در صورت پرداخت سالانه)

JetBackup Free (در صورت پرداخت سالانه)

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت
Server Hosting - Plan - N - V - Linux


Ram 48 GB

CPU 12 Core

HDD 900 GB

or SSD 450 GB

or NVMe 225 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

cPanel Free

Web Server LiteSpeed Free

Cernel CloudLinux Free (در صورت پرداخت سالانه)

softaculous auto installer Free (در صورت پرداخت سالانه)

JetBackup Free (در صورت پرداخت سالانه)

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت
Server Hosting - Plan - N - VI - Linux


Ram 64 GB

CPU 12 Core

HDD 1200 GB

or SSD 600 GB

or NVMe 300 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

cPanel Free

Web Server LiteSpeed Free

Cernel CloudLinux Free (در صورت پرداخت سالانه)

softaculous auto installer Free (در صورت پرداخت سالانه)

JetBackup Free (در صورت پرداخت سالانه)

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت
Server Hosting - Plan - I - Windows


Ram 8 GB

CPU 8 Core

HDD 300 GB

or SSD 150 GB

or NVMe 75 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

Plesk Onyx Web Admin Edition

10 domains

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت
Server Hosting - Plan - II - Windows


Ram 16 GB

CPU 8 Core

HDD 400 GB

or SSD 200 GB

or NVMe 100 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

Plesk Onyx Web Pro Edition

30 domains

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت
Server Hosting - Plan - III - Windows


Ram 32 GB

CPU 12 Core

HDD 700 GB

or SSD 350 GB

or NVMe 175 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

Plesk Onyx Web Host Edition

Unlimited domains

Reseller Management

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت
Server Hosting - Plan - IV - Windows


Ram 64 GB

CPU 16 Core

HDD 1200 GB

or SSD 600 GB

or NVMe 300 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

Plesk Onyx Web Host Edition

Unlimited domains

Reseller Management

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت ویرا پرداز رایان پویا ( پرداز IT ) محفوظ می باشد