اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبانی بخش فروش

مشکلات و سوالات مربوط به مسائل خرید سرویس ها را با این بخش در میان بگذارید.

 نمایندگی

این بخش مخصوص پاسخگویی به نمایندگان هاست ، دامنه و بازاریابان محترم میباشد.

 دامنه

بخش پشتیبانی ثبت ، انتقال ، تمدید و سوال های مربوط به دامنه

  انتقادات و پیشنهادات

منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستیم