هاست دایرکت ادمین آلمان SSD - PDS - I
شروع از 300,000 ریال ماهانه

فضا 512 مگ SSD

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

وب سرور Nginx - Apache

دیتاسنتر هتزنر آلمان
هاست دایرکت ادمین آلمان SSD - PDS - II
شروع از 490,000 ریال ماهانه

فضا 1 گیگ SSD

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

وب سرور Nginx - Apache

دیتاسنتر هتزنر آلمان
هاست دایرکت ادمین آلمان SSD - PDS - III
شروع از 690,000 ریال ماهانه

فضا 2 گیگ SSD

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

وب سرور Nginx - Apache

دیتاسنتر هتزنر آلمان
هاست دایرکت ادمین آلمان SSD - PDS - IV
شروع از 890,000 ریال ماهانه

فضا 5 گیگ SSD

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

وب سرور Nginx - Apache

دیتاسنتر هتزنر آلمان
هاست دایرکت ادمین آلمان SSD - PDS - V
شروع از 1,190,000 ریال ماهانه

فضا 10 گیگ SSD

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

وب سرور Nginx - Apache

دیتاسنتر هتزنر آلمان
هاست دایرکت ادمین آلمان SSD - PDS - VI
شروع از 1,690,000 ریال ماهانه

فضا 50 گیگ SSD

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

وب سرور Nginx - Apache

دیتاسنتر هتزنر آلمان