مرور محصولات و خدمات


نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-I


فضا : 5 گیگ SSD

ترافیک : 10 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM350,000ریال ماهانه
3,500,000ریال سالانه

نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-II


فضا : 10 گیگ SSD

ترافیک : 20 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM680,000ریال ماهانه
6,800,000ریال سالانه

نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-III


فضا : 20 گیگ SSD

ترافیک : 50 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM880,000ریال ماهانه
8,800,000ریال سالانه

نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-IV


فضا : 50 گیگ SSD

ترافیک : 100 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM1,080,000ریال ماهانه
10,800,000ریال سالانه

نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-V


فضا : 100 گیگ SSD

ترافیک : 200 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM1,800,000ریال ماهانه
18,000,000ریال سالانه