هاست دایرکت ادمین ایران

هاست های ایران با کنترل پنل دایرکت ادمین
 • میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 1

  از 60,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • 50 مگ فضا

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور Nginx - Apache

   کرنل CloudLinux

   ورژن PHP انتخابی

   دیتاسنتر زیرساخت

 • میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 2

  از 80,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • 100 مگ فضا

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور Nginx - Apache

   کرنل CloudLinux

   ورژن PHP انتخابی

   دیتاسنتر زیرساخت

 • میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 3

  از 100,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • 500 مگ فضا

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور Nginx - Apache

   کرنل CloudLinux

   ورژن PHP انتخابی

   دیتاسنتر زیرساخت

 • میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 4

  از 160,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • 1024 مگ فضا

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور Nginx - Apache

   کرنل CloudLinux

   ورژن PHP انتخابی

   دیتاسنتر زیرساخت

 • میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 5

  از 200,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • 2048 مگ فضا

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور Nginx - Apache

   کرنل CloudLinux

   ورژن PHP انتخابی

   دیتاسنتر زیرساخت

 • میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 6

  از 300,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • 5120 مگ فضا

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور Nginx - Apache

   کرنل CloudLinux

   ورژن PHP انتخابی

   دیتاسنتر زیرساخت

 • میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 7

  از 400,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • 10240 مگ فضا

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   بدون اددون دامین

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور Nginx - Apache

   کرنل CloudLinux

   ورژن PHP انتخابی

   دیتاسنتر زیرساخت

 • میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 8

  از 450,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • 10240 مگ فضا

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   اددون دامین نامحدود

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور Nginx - Apache

   کرنل CloudLinux

   ورژن PHP انتخابی

   دیتاسنتر زیرساخت

 • میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 9

  500,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • 15360 مگ فضا

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   بدون اددون دامین

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور Nginx - Apache

   کرنل CloudLinux

   ورژن PHP انتخابی

   دیتاسنتر زیرساخت