هاست دایرکت ادمین ایران

هاست های ایران با کنترل پنل دایرکت ادمین

میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 1


50 مگ فضا

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

وب سرور Nginx - Apache

کرنل CloudLinux

ورژن PHP انتخابی

دیتاسنتر زیرساخت

میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 2


100 مگ فضا

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

وب سرور Nginx - Apache

کرنل CloudLinux

ورژن PHP انتخابی

دیتاسنتر زیرساخت

میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 3


500 مگ فضا

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

وب سرور Nginx - Apache

کرنل CloudLinux

ورژن PHP انتخابی

دیتاسنتر زیرساخت

میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 4


1024 مگ فضا

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

وب سرور Nginx - Apache

کرنل CloudLinux

ورژن PHP انتخابی

دیتاسنتر زیرساخت

میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 5


2048 مگ فضا

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

وب سرور Nginx - Apache

کرنل CloudLinux

ورژن PHP انتخابی

دیتاسنتر زیرساخت

میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 6


5120 مگ فضا

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

وب سرور Nginx - Apache

کرنل CloudLinux

ورژن PHP انتخابی

دیتاسنتر زیرساخت

میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 7


10240 مگ فضا

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

بدون اددون دامین

کنترل پنل دایرکت ادمین

وب سرور Nginx - Apache

کرنل CloudLinux

ورژن PHP انتخابی

دیتاسنتر زیرساخت

میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 8


10240 مگ فضا

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

وب سرور Nginx - Apache

کرنل CloudLinux

ورژن PHP انتخابی

دیتاسنتر زیرساخت

میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 9


15360 مگ فضا

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

بدون اددون دامین

کنترل پنل دایرکت ادمین

وب سرور Nginx - Apache

کرنل CloudLinux

ورژن PHP انتخابی

دیتاسنتر زیرساخت

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت ویرا پرداز رایان پویا ( پرداز IT ) محفوظ می باشد