مرور محصولات و خدمات


میکروتیک سرور ایران - پلن I


رم : 128 مگ

پورت یک گیگ

منابع اختصاصی

پهنای باند : 50 گیگ

موقعیت سرور : ایران


تحویل فوری


250,000ریال ماهانه

میکروتیک سرور ایران - پلن II


رم : 128 مگ

پورت یک گیگ

منابع اختصاصی

پهنای باند : 100 گیگ

موقعیت سرور : ایران


تحویل فوری


400,000ریال ماهانه

میکروتیک سرور ایران - پلن III


رم : 256 مگ

پورت یک گیگ

منابع اختصاصی

پهنای باند : 150 گیگ

موقعیت سرور : ایران


تحویل فوری


650,000ریال ماهانه

میکروتیک سرور ایران - پلن IV


رم : 256 مگ

پورت یک گیگ

منابع اختصاصی

پهنای باند : 200 گیگ

موقعیت سرور : ایران


تحویل فوری


850,000ریال ماهانه

میکروتیک سرور ایران - پلن V


رم : 512 مگ

پورت یک گیگ

منابع اختصاصی

ترافیک : نامحدود منصفانه

موقعیت سرور : ایران


تحویل فوری


990,000ریال ماهانه