نمایندگی دایرکت ادمین ایران

ریسلر پلن 1


فضا 10 گیگ NVMe

ترافیک 20 گیگ

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود

وب سرور Nginx + Apache

موقعیت سرور ایران

کنترل پنل دایرکت ادمین

رسیلر پلن 2


فضا 20 گیگ NVMe

ترافیک 50 گیگ

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود

وب سرور Nginx + Apache

موقعیت سرور ایران

کنترل پنل دایرکت ادمین

رسیلر پلن 3


فضا 50 گیگ NVMe

ترافیک 100 گیگ

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود

وب سرور Nginx + Apache

موقعیت سرور ایران

کنترل پنل دایرکت ادمین

رسیلر پلن 4


فضا 100 گیگ NVMe

ترافیک 200 گیگ

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود

وب سرور Nginx + Apache

موقعیت سرور ایران

کنترل پنل دایرکت ادمین

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت ویرا پرداز رایان پویا ( پرداز IT ) محفوظ می باشد