مرور محصولات و خدمات


ریسلر پلن 1


فضا : 10 گیگ SSD

ترافیک : 50 گیگ

تعداد اکانت : 50 عدد

امکانات : نامحدود

وب سرور : Nginx + Apache

موقعیت سرور : ایران

کنترل پنل : دایرکت ادمین580,000ریال ماهانه
5,800,000ریال سالانه

رسیلر پلن 2


فضا : 20 گیگ SSD

ترافیک : 100 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : Nginx + Apache

موقعیت سرور : ایران

کنترل پنل : دایرکت ادمین780,000ریال ماهانه
7,800,000ریال سالانه

رسیلر پلن 3


فضا : 50 گیگ

ترافیک : 200 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : Nginx + Apache

موقعیت سرور : ایران

کنترل پنل : دایرکت ادمین980,000ریال ماهانه
9,800,000ریال سالانه

رسیلر پلن 4


فضا : 100 گیگ

ترافیک : 300 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : Nginx + Apache

موقعیت سرور : ایران

کنترل پنل : دایرکت ادمین1,380,000ریال ماهانه
13,800,000ریال سالانه